Incom on the list of companies, that inspire Europe

Incom, a company for industrial manufacture of ice cream and frozen desserts from Ajdovščina, known under brand name Leone, was named as one of 1000 companies to inspire Europe by London stock exchange. Five out of thousand best rated companies come from Slovenia, among them ours is the only one from the food industry. We are proud to be among European companies that have the fastest growth and employ the most. In year 2015 our company had 161 employees, today the number of employees has grown to 289. Beside that, every year when the demand for ice cream is the highest, we get additional help from seasonal workers. Our company Incom creates more than 2 million ice creams and frozen line prod

Incom na seznamu podjetij, ki so navdih Evropi

Incom, podjetje za industrijsko proizvodnjo sladoledov in zamrznjenih sladic iz Ajdovščine, poznano pod blagovno znamko Leone, je londonska borza uvrstila na seznam 1000 podjetij za navdih Evropi. Pet izmed tisoč najbolje ocenjenih podjetij prihaja iz Slovenije, med njimi je tudi naše, edino s področja živilstva. Ponosni smo, da smo v družbi evropskih podjetij, ki najhitreje rastejo in največ zaposlujejo. Leta 2015 je bilo v našem podjetju zaposlenih 161 sodelavcev, danes pa je število zaposlenih zraslo na 289 sodelavcev. Ob tem nam vsako leto v mesecih, ko je povpraševanje po sladoledih največje, dodatno priskočijo na pomoč sezonski sodelavci. V podjetju Incom vsak dan ustvarimo več kot 2 m

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Incom LEONE d.o.o. © Copyright 2020