Leone convinced visitors at Anuga

Incom presented their brand and private label range at Anuga, one of the biggest global food trade fairs, which took place from 7-11 October in Cologne. Anuga takes place every two years and attracts more than 165,000 visitors from around the world, together with around 7,400 exhibitors. The focus is on new, innovative food products, services and solutions, presented by both leading global companies as well as small, young, niche start ups that keep innovating and developing products to match and lead new consumer trends. Very positive feedback by buyers and decision makers from the ice-cream and frozen desserts industry proved that Leone is indeed the king of ice-cream. They were amazed par

Leone navduševal na mednarodnem sejmu Anuga

Incom se je s svojo znamko Leone in industrijskim asortimanom izdelkov predstavil na Anugi, enem največjih prehrambenih sejmov na svetu, ki je potekal med 7. in 11. oktobrom v Kölnu. Sejem poteka vsaki dve leti in ga vsakič obišče okrog 165.000 obiskovalcev s celega sveta, ki se mudijo na stojnicah z več kot 7.400 razstavljalcev. Ti predstavljajo nove, inovativne izdelke s področja prehrane oz. ponujajo različne storitve, vezane na prehransko industrijo. Med razstavljalci so vodilna globalna prehrambena podjetja, pa tudi manjši start-upi, nišne znamke in ostali, ki neprestano inovirajo in razvijajo izdelke v skladu z novimi potrošniškimi navadami in trendi. Da je Leone res kralj sladoleda, s

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Incom LEONE d.o.o. © Copyright 2020