Pravila nagradne igre – LEONE nagrajuje

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »LEONE nagrajuje« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Incom d.o.o., Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je prav tako Incom d.o.o., Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec). Podjetje Incom d.o.o. zagotovi nagrado in poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18. let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 3.11.2017 do vključno 2.12. 2017.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija prodajaln Leone (prodajalna sladoleda in ostalih zamrznjenih izdelkov) v Ajdovščini, Novi Gorici in Mariboru.  

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagradna igra bo potekala v prodajalnah Leone (Ajdovščina, Nova Gorica in Maribor). Na spletni strani www.leone.si bo 4.12. objavljen nagrajenec, ki bo prejel nagrado. Sodelovanje v nagradni igri je možno le, če sodelujoči prinese izpolnjeno prijavnico v eno izmed naših treh prodajaln Leone (Ajdovščina, Nova Gorica ali Maribor). Prijavnico lahko lahko sodelujoči najdejo v mesečnem letaku Leone, ki bo izšel 6.11.2017 po več kot 74.000 domovih po Sloveniji ali pa si lahko letak natisnejo na spletni strani www.leone.si in prejmejo prijavnico na spletni strani. Prijavnico je potrebno izpolnjeno z vsemi vpisanimi podatki prinesti v eno izmed naših treh Leone prodajaln. Poleg treh vprašanj, po katerih sprašujemo, mor sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri v obrazec vpisati tudi svoje osebne podatke (ime, priimek, leto rojstva, naslov, pošta, mail naslov) in označiti, da se strinja s pravili in pogoji nagradne igre ter se naroča na obveščanje o novostih in akcijah.

6. NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradne žrebanju za bon v vrednosti 50 eur za nakup sladoleda v naših prodajalnah Leone. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svojo telefonsko številko ali elektronski naslov, ki ga je posedoval ob prijavi preko obrazca. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, - kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade, - kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. OSEBNI PODATKI

Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, pošta, leto rojstva in elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajenca v skladu s splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranje, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja: Incom d.o.o., Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina oziroma v primeru neposrednega trženja na elektronski naslov pa tudi s klikom na zahtevo za prenehanje neposrednega trženja ter bo sodelujoči o tem v nadaljnjih sedmih dneh pisno obveščen.

10. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.leone.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Leone, kraljevski sladoled!  (https://www.facebook.com/leonekraljevskisladoled/?fref=ts). Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko posredujete na elektronski naslov: trgovine.leone@leone.si. Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 3.11.2017. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.leone.si ter v vsaki izmed prodajaln Leone (Ajdovščina, Nova Gorica, Maribor).

Objavljeno 3.11.2017 v Ajdovščini

Incom LEONE d.o.o. © Copyright 2020