Ustvarjamo in vspodbujamo

Dinamično

delovno okolje

O zaposlitvi v podjetju Leone
Poslanstvo in cilj

Ustvarjamo in spodbujamo dinamično delovno okolje, ki stremi k strokovnemu in osebnemu razvoju naših sodelavcev. Za uspešno nastopanje na trgih, trženje in razvoj ter nadgrajevanje proizvodnih zmogljivosti potrebujemo visoko usposobljene sodelavce.

Zakaj se zaposliti v Leone?

Rasli boste skupaj z nami, se strokovno izpopolnjevali in napredovali. Uspešni smo zaradi vseh zaposlenih, ki s svojo pripadnostjo in znanjem prispevajo k dobrim rezultatom in soustvarjajo kulturo inovativnega globalnega podjetja.

Dinamičnost

Dinamika in spremembe nam omogočajo, da držimo korak s konkurenco (oz. smo kakšen korak pred njo), se razvijamo, zaposlujemo in rastemo.

Globalnost

Podjetje Leone je največji izvoznik v kmetijsko-predelovalni industriji. Naš trg je SVET. Izvozimo 90 odstotkov vseh naših izdelkov.

Znanje in razvoj

Skupaj z zaposlenimi smo z delom, znanjem in izkušnjami dokazali, da lahko razvijemo najboljše izdelke v izjemno kratkem času. Razvijemo več kot 200 novih izdelkov na leto.

 
Uspešni smo zaradi vseh zaposlenih, ki s svojo pripadnostjo in znanjem prispevajo k dobrim rezultatom in soustvarjajo kulturo inovativnega globalnega podjetja.
Področja dela
Marketing
Razvoj
Nabava
Proizvodnja
Tehnični
razvojni
center
Tehnološki razvojni
center
Kakovost
Ekonomika
Prodaja
Splošno kadrovski sektor in IT
 

"Potrebujemo sodelavce, ki nam lahko z znanji in izkušnjami pomagajo pri rasti in razvoju."

Proces zaposlitve
Vstopni pogoji – kaj iščemo?

Potrebujemo sodelavce, ki nam lahko z znanji in izkušnjami pomagajo pri rasti in razvoju. Z vidika izobrazbe so za nas zanimivi tehnološki profili (kemija, živilstvo), tehnični profili (vsi elektrotehnični poklici, stojni poklici) ter tudi družboslovni poklici (ekonomisti, pravniki …). Vendar pa ne iščemo samo formalne izobrazbe. Izkušnje so nas naučile, da so pomembni zlasti odnos, motivacija in zagon. Iščemo najkvalitetnejše kandidate.

Proces zaposlitve
  1. Razpis za specifično delovno mesto

  2. Pregled prijav kandidatov

  3. Razgovor v kadrovski službi s kandidati, ki izpolnjeno pogoje razpisa

  4. Drugi krog razgovora z ožjim izborom kandidatov

  5. Po potrebi opravimo tudi več razgovorov

  6. Izbor najustreznejšega kandidata, obveščanje neizbranih kandidatov

  7. Zaposlitev izbranega kandidata

 

Razvoj in izobraževanje

Vsako leto povečujemo sredstva za razvoj in izobraževanje zaposlenih. Za prihodnost podjetja je pomembno, da zaposleni pridobivajo in izboljšujejo obstoječa znanja. Pri tem jim pomagamo s tečaji, internimi izobraževanji ter zunanjimi strokovnjaki. Učita nas tudi trg in končni kupec.

 
Študentje in dijaki
 

Mladi (osnovnošolci, dijaki in študentje) ste za nas potencial. Če med študijem dosegate nadpovprečne uspehe, ste motivirani, ambiciozni, iznajdljivi in želite več – stopite v stik z nami in skupaj bomo razmislili, kakšne so možnosti za skupno sodelovanje. Radi pomagamo in svetujemo tudi mladim, ki še razmišljate, na katero profesionalno pot v življenju bi se podali.

Strokovna praksa in počitniško delo

Mladim v podjetju Leone nudimo možnost opravljanja prakse na področju živilstva, elektrotehnike in družboslovja. S potencialnimi praktikanti opravimo uvodni razgovor, kjer preučimo skupne možnosti za sodelovanje.  Najboljši praktikanti lahko v našem podjetju računajo na svojo prvo redno zaposlitev.

 
 

Incom LEONE d.o.o. © Copyright 2020